Kontakt

ICYCHERRY SP. Z O. O.

Rynek Główny 28

31-010 Kraków

NIP 6762471095

REGON 122996717

Zadzwoń

Wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489387. Wysokość kapitału zakładowego: 5000 zł.

Pozostańmy w kontakcie